وندورلیست آتش نشانی

وندورلیست آتش نشانی

صفحه اصلی > خدمات > تاییدیه آتش نشانی وندورلیست آتش نشانی شرکت­ های مورد تائید سازمان آتش نشانی یا در اصطلاح وندورلیست آتش نشانی، لیستی از شرکت­­ های مورد تائید جهت دریافت تائیدیه ایمنی و اخذ پایان کار آتش نشانی است که در سایت رسمی سازمان آتش نشانی هر شهر انتشار...
تائیدیه آتش نشانی

تائیدیه آتش نشانی

صفحه اصلی > خدمات > تاییدیه آتش نشانی تائیدیه آتش نشانی تائیدیه آتش نشانی، گواهی سازمان آتش نشانی هر شهر مبنی بر طراحی، اجرا و نگهداری صحیح سیستم ­های ایمنی طبق دستورالعمل آتش نشانی است که برای پایان کار ساختمان (اخذ سند شهرداری) و یا تمدید مجوز واحد صنفی مربوط...