اطفا حریق تابلو برق

اطفا حریق تابلو برق

صفحه اصلی > مقالات > اطفا حریق   اطفا حریق تابلو برق تابلو برق در هر سیستمی به مجموعه ای متشکل از تجهیزات الکتریکی فرمان و قدرت گفته میشود که در کنار یکدیگر برای اهداف خاصی فعالیت میکنند. این اهداف میتواند شامل توزیع برق، دریافت، پایش و ارسال فرمان و یا ترکیبی...
اطفا حریق

اطفا حریق

صفحه اصلی > مقالات > اطفا حریق اطفا حریق سیستم اطفا حریق به مجموعه ای از تجهیزات گفته می شود که برای خاموش کردن آتش (اطفا حریق) و یا محدود کردن گسترش حریق طراحی می شوند. برای درک بهتر آتش، باید سه عنصر تشکیل دهنده آن یعنی حرارت، سوخت و اکسیژن را بشناسیم. از آنجا...
سیستم اطفا حریق گازی اتوماتیک

سیستم اطفا حریق گازی اتوماتیک

صفحه اصلی > مقالات > اطفا حریق > اطفا حریق گازی سیستم اطفا حریق اتوماتیک گازی چیست و چگونه کار میکند؟  آشنایی با سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک سیستم اطفا حریق از لحاظ سیال عامل می تواند به چند دسته تقسیم شود: سیستم اطفا حریق بر پایه آب سیستم اطفا حریق بر...