سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

صفحه اصلی > مقالات > اعلام حریق سیستم اعلام حریق آدرس پذیر ( Addressable Fire Alarm)    سیستم های اعلام حریق به سه دسته سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، متعارف و وایرلس تقسیم می شوند. سیستم های اعلام حریق را می توان به عنوان فرمانده سیستم های ایمنی و محافظت از حریق...