سیستم اگزاست پارکینگ

سیستم اگزاست پارکینگ

صفحه اصلی > مقالات > مدیریت دود سیستم کنترل و مدیریت دود پارکینگ (سیستم اگزاست پارکینگ) اگزاست پارکینگ با توجه به ارتفاع سقف پارکینگ، محل نصب اگزاست فن پارکینگ و صدای ایجاد شده توسط فن ها دغدغه سازندگان، مشاوران آتش نشانی و مالکین می باشد.  اگر در تامین اگزاست...