پروژه‌های ایمن پرتو آریا

پروژه‌های ما در زمینه های مشاوره آتش نشانی، نصب و اجرای سیستم های آتش نشانی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و همچنین اخذ تاییدیه آتش نشانی برای انواع ساختمان های مسکونی، مطب پزشکان، انواع محیط های صنعتی مانند کارخانه، بیمارستان، سوله و … می‌باشد.